Browse
Log In
Log In
Products

Khora Care

Khora Care delivers a Virtual Reality (VR) product that can increase or decreases arousal, creates reminiscence, and allows employees and relatives to have fun and have different VR experiences together. Khora Care creates social VR experiences where several people can experience the same thing in VR at the same time, and where caregivers or relatives can follow what the elderly or demented experience in the VR universe. Our product has been created in collaboration with dementia consultants, care centers and [email protected] Through collaboration, we have secured a user-friendly VR solution, which is adapted to use in care centers and can be introduced in just 2 hours. And if you face some challenges afterwards, we are ready to support (support is included). The collaboration has also ensured that we can deliver relevant content to the target audience. This can be accessed in the form of a VR library, which at the time of writing consists of 26 films - and new ones are automatically added. Dansk: Khora Care leverer et Virtual Reality (VR) produkt, der kan øge/sænke arousal, skabe reminiscens og ikke mindst give de ansatte og pårørende mulighed for at have sjove og anderledes VR oplevelser sammen. Sammen, fordi Khora Care skaber sociale VR oplevelser, hvor flere kan opleve det samme i VR samtidigt, og hvor plejer eller pårørende kan følge med i hvad den ældre eller demente oplever i VR universet. Vores produkt er blevet til i samarbejde med demenskonsulenter, plejecentre og [email protected] Igennem samarbejde har vi sikret os en brugervenlig VR løsning, som er tilpasset brug på plejecentre og kan introduceres på kun 2 timer. Og hvis man får nogle udfordringer efterfølgende, er vi klar til at supportere (support er inkluderet). Samarbejdet har også sikret os, at vi kan levere relevant indhold til målgruppen. Dette har man adgang til i form af et VR bibliotek, som i skrivende stund består af 26 film – og der kommer helt automatisk nye til. https://khora.com/
Brand
Verified (4)

Were you part of this project? Contact other contributors to give you credit. Are these credits wrong? Report these credits.