Log In
Log In

Home

Browse

Brand & Marketing

NEWLIVES - Voiceless Women

 • NEWLIVES
 • +5

 • Description

  Human trafficking cases are seeing the light of day more and more often, and at the same time, the cases have become more serious. More and more women are being forced against their will to work in the prostitution environment. At the same time, we see a betrayal of the way the prostitutes are treated, and several forums have appeared on the dark internet, with users reporting on the women who were the trust pilot. The women are sold with the hope of work and a better life, but end up with disillusionment, mockery, and oppression in an environment where men control women for submission. It all takes place in the shadows and outside the public spotlight, where women cannot shout and are forced into modern slavery.

  We give women back their voice by letting them mime some of the extremely cross-border reviews read by a male voice. In this way, it is absurd that humans are still regarded as a commodity in our day. The names of the users who have written the grotesque reviews will be published along with the reading to highlight the reality that women are facing. We show the grotesque and absurdity in men treating and oppressing women who have involuntarily entered prostitution and the morbid approach these men have towards women. By exposing the men, the women win back their voice and can shout about the hell they live in daily, hoping to get away from it.

  NEWLIVES

  Jakob Johs. Rønberg

  Coach

  Jessie Nørgaard

  Coach

  Uitch Iscratch

  Martin Nørgaard Furze

  Creative Director

  Jacob Salling

  Executive Creative Producer

  Martin Nørgaard Furze

  Art Director

  Camilla Ploug

  Art Director

  Martin Nørgaard Furze

  Writer

  Camilla Ploug

  Writer

  Kate Kagawa

  Producer

  Martin Nørgaard Furze

  Director

  Mette Carla Albrechtsen

  Director

  Oliver Raben

  Production Manager

  Jacob Møller

  Director of Photography

  Peer Vilmann

  Digital Artist

  Jens Høll

  Editor

  Simun Mohr

  Sound Designer

  Esben Valløe & Tim Panduro

  Composer

  Collaborators

  No Sleep

  Bureau

  http://newlives.dk/da/

  DANSK

  Baggrund

  Sager om menneskehandel ser oftere og oftere dagens lys, og samtidig er sagerne blevet grovere. Flere og flere kvinder tvinges imod deres vilje til at arbejde i prostitutionsmiljøet. Samtidig ser vi en forråelse af den måde de prostituerede bliver behandlet, og flere fora er dukket op på det mørke internet, hvor brugere anmelder kvinderne, som var det trustpilot. Kvinderne bliver solgt med håbet om arbejde og et bedre liv, men ender med nedgørelse, hån og undertrykkelse i et miljø, hvor mænd styrer kvinderne til underkastelse. Det hele forgår i skyggerne og udenfor det offentlige søgelys, hvor kvinder ikke kan råbe op, og bliver tvunget ind i et moderne slaveri.

  Sølution

  Vi giver kvinderne deres stemme tilbage ved at lade dem mime nogle af de ekstremt grænseoverskridende anmeldelser oplæst af en mandestemme. På den måde udstilles det absurde i, at mennesker stadig i vore dage, af nogen, betragtes som en vare. Navnene på brugerne, der har skrevet de groteske anmeldelserne, bliver offentliggjort sammen med oplæsningen, for at sætte fokus på den realitet som kvinderne er ude for. Vi viser det groteske og absurde i at mænd behandler og undertrykker kvinder, der ufrivilligt er kommet ind i prostitution og den morbide tilgang disse mænd har overfor kvinderne. Ved at blotte mændene vinder kvinderne deres stemme tilbage, og kan råbe op om det helvede de dagligt lever i, med håbet om at komme væk fra det.

  Resultat

  Vi fik sat trafficking på dagsordenen, og det blev flyttet væk fra skyggerne og ud i offentligheden. Konkret har det medført, at NEWLIVES har modtaget fem anonyme henvendelser om formodet trafficking fra offentligheden. Kvindernes kamp blev synliggjort, og på både national og EU-plan, blev der sat fokus og pres på politikere, der kunne gøre noget ved trafficking i deres land. NEWLIVES har haft langt flere asiatiske kandidater end nogensinde før, (tal opgives ikke). Det formodes, at politiet i Danmark har fået et øget kendskab til flere asiatiske ofre for trafficking, på baggrund af offentlighedens henvendelser. Desuden har filmen skabt en markant øget tilgang til NEWLIVESs forskellige sites i forhold til årene før (tal opgives ikke). Efter 12 års kampagner og ni egne kortfilm har denne film haft den ultimative impact for den gode sag, NEWLIVES kæmper. I forhold til effekten fra de andre 10 lande, der var med i kampagnen, har det ikke været muligt at få oplyst konkrete tal, men de har konstateret en øget aktivitet.

  (English translation + Google translate)

  Background

  Human trafficking cases are seeing the light of day more and more often, and at the same time the cases have become more serious. More and more women are being forced against their willingness to work in the prostitution environment. At the same time, we see a betrayal of the way the prostitutes are treated, and several forums have appeared on the dark internet, with users reporting on the women who were the trust pilot. The women are sold with the hope of work and a better life, but end up with disillusionment, mockery, and oppression in an environment where men control women for submission. It all takes place in the shadows and outside the public spotlight, where women cannot shout, and are forced into modern slavery.

  Sølution

  We give women back their voice by letting them mime some of the extremely cross-border reviews read by a male voice. In this way, it is absurd that humans are still regarded as a commodity in our day. The names of the users who have written the grotesque reviews will be published along with the reading to highlight the reality that women are facing. We show the grotesque and absurd in men treating and oppressing women who have involuntarily entered prostitution and the morbid approach these men have towards women. By exposing the men, the women win back their voice and can shout about the hell they live in daily, hoping to get away from it.

  Result

  We got trafficking on the agenda and it was moved away from the shadows and out into the public. Specifically, this has resulted in NEWLIVES receiving five anonymous inquiries about suspected trafficking from the public. The women's struggle was made visible, and at both national and EU level, focus and pressure was put on politicians who could do something about trafficking in their country. NEWLIVES has had far more Asian candidates than ever before (numbers are not stated). It is believed that the police in Denmark have become more aware of several Asian victims of trafficking, based on public inquiries. Furthermore, the film has created a significantly increased approach to NEWLIVES's various sites compared to the previous years (figures are not stated). After 12 years of promotions and nine short films of his own, this film has had the ultimate impact of the good cause NEWLIVES is fighting. Compared to the impact of the other 10 countries that participated in the campaign, it has not been possible to get specific figures, but they have found increased activity.

 • Brand

  • NEWLIVES

Tags

  • +4

   Søren Engberg

   Creative Producer

   Mads Marstand

   Creative Producer

   Kate Kagawa

   Post Producer
   +1

   Jacob Salling

   Creative Producer
   +2

   Símun Mohr

   Sound Designer
   +1

   Jacob Møller

   Cinematographer
   +2

   Emilia Jasmin Zain

   Voice Over Artist

   If credits are wrong you can report them or contact our support

   • Were you part of this project?

    Add yourself or suggest someone else

 • More projects from NEWLIVES